Aktualnośći

 

Nabór na praktyki zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości

Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod nr komórkowy 506 731 772. Więcej informacji

O firmie

 

Zakres terytorialny działalności obejmuje przede wszystkim obszar Województwa Śląskiego, aczkolwiek niejednokrotnie zajmujemy się również wycenami i doradztwem nieruchomościowym w innych regionach kraju. Sporządzamy ponad 100 opinii i operatów rocznie, dla różnych celów wycen i dla różnych typów nieruchomości.

 

Usługi szacowania nieruchomości wykonujemy dla:

 • osób fizycznych i prawnych,

 • banków,

 • urzędów,

 • Sądów (teren Województwa Śląskiego),

 • Syndyków mas upadłościowych,

 • Komorników Sądowych.

Świadczymy usługi  m. in. w zakresie:

 • wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych;

 • wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych (domy mieszkalne, obiekty przemysłowe, handlowo-usługowe);

 • wycena nieruchomości lokalowych (mieszkalnych i użytkowych);

 • wycena ograniczonego prawa rzeczowego (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebność gruntowa, osobista, przesyłu);

 • więcej informacji ...

Wyceny sporządzamy dla różnych celów m .in.:

 • sprzedaży nieruchomości,

 • ustalenia wielkości zabezpieczenia kredytu,

 • ustalenie opłaty adiacenckiej,

 • ustalenie opłaty planistycznej,

 • postępowań administracyjnych,

 • ustalenia wartości umownego wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności przesyłu,

 • oraz innych nie wymienionych powyżej.

Firma istnieje na rynku nieruchomości nieprzerwanie od 2007r.

 

Copyright © Wojciech Pastwa 2017